Your cart

Total
NZD
Shipping and discount codes are added at checkout.

SOUNZ library information
He pārongo mō te whare titonga puoro o Toi te Arapūoru

View this page in te reo Māori

The best way to explore our extensive catalogue of scores, CDs, books and resources is by borrowing them from the SOUNZ library - every item that is available to purchase is in our library.

To search the SOUNZ catalogue, click here

To borrow from the SOUNZ library, please choose one of the options below:

Single Use of the SOUNZ library for individuals ($5.00 plus postage) 
Details: Single use of the SOUNZ Library. This fee entitles you to borrow up to five items in one order.

Single Use of the SOUNZ library for students ($3.00 plus postage)
Details: Single use of the SOUNZ Library. This fee entitles you to borrow up to five items in one order.

How memberships work:

  • When you have purchased a library membership, a SOUNZ staff member will contact you to advise how your membership will operate.
  • Your library order is then processed and posted to you.
  • The standard issue time is two months.

12-month membership options:

Individual Standard Library Membership ($40.00)
Details: One year's access to the SOUNZ Library - this membership entitles you to borrow an unlimited number of items

Schools & Choirs Library Membership ($80.00)
Details:One year's access to the SOUNZ Library - this membership entitles any person connected to your school/choir to borrow an unlimited number of items

Other Organisations Library Membership ($110.00)
Details: One year's access to the SOUNZ Library - this membership entitles any person connected to your organisation (university, orchestra, etc.) to borrow an unlimited number of items

Charges for membership cover the maintenance and development of our collection. Library members are responsible for paying postage, to and from SOUNZ.

Hire rates:
Many choral and orchestral (including string orchestra, symphonic band, brass band, etc.) works are available to hire from through the SOUNZ Library. Please contact SOUNZ with any hire enquiries.
 


He pārongo mō te Whare Titonga Puoro o Toi te Arapūoru

Ko te ara pai katoa hei tūhura i te nuku o tā mātou rārangi titonga puoro, kōpae, pukapuka, rauemi, ko te tango tonu i aua hanga i te whare titonga puoro o Toi te Arapūoru. Katoa ngā mea e wātea ana hei hoko, ka taea hoki te tango taurewa i tēnei whare.

Hei rapu i tētahi mea i te rārangi a SOUNZ, pāwhiria a konei.

E tū ai koe hei mema o te whare titonga puoro o SOUNZ, tukua he īmērā ki info@sounz.org.nz

Te whakamahinga kotahi o te whare titonga puoro o SOUNZ e te tangata takitahi ($5.00 me te utu mō te tuku)
Whakamārama: Kotahi te whakamahinga i te whare titonga puoro o SOUNZ. E āhei ana koe te tango taurewa kia rima, iti ake rānei ngā mea i raro i te tono kotahi.

Te whakamahinga kotahi o te whare titonga puoro o SOUNZ e te ākonga ($3.00 me te utu mō te tuku)
Whakamārama: Kotahi te whakamahinga i te whare titonga puoro o SOUNZ. E āhei ana koe te tango taurewa kia rima, iti ake rānei ngā mea i raro i te tono kotahi.

Ka pēhea te āhua o te tū hei mema:

  • Ina hokona e koe tō āhei ki te tū hei mema o te whare titonga puoro, ka whakapā atu tētahi kaimahi a Toi te Arapūoru ki a koe me ngā whakamārama. 
  • Kātahi ka arohia tō tono, ā, ka tukua atu ngā mea i tono rā koe.
  • E whakaaetia ana kia puritia e koe tāu i tango ai mō te rua marama.

Te tū hei mema mō te 12 marama – ngā kōwhiringa e taea ana:

Te Tū hei Mema Takitahi ($40.00)
Whakamārama: Ka kotahi tau koe e āhei ana te tango taurewa i ngā hanga kei te whare titonga puoro o Toi te Arapūoru. I raro i tēnei whakaritenga, e āhei ana koe te tango taurewa i te maha noa o ngā mea e pīrangi ana koe. 

Te Tū a te Kura, a te Tira Waiata Rānei hei Mema ($80.00)
Whakamārama: Ka kotahi tau te kura/tira waiata e āhei ana te tango taurewa i ngā hanga kei te whare titonga puoro o Toi te Arapūoru. I raro i tēnei whakaritenga, e āhei ana tētahi tangata whai pānga ki tō kura/tira waiata te tango taurewa i te maha noa o ngā mea e pīrangitia ana.

Te Tū a Ētahi Atu Whakahaere hei Mema ($110.00)
Whakamārama: Ka kotahi tau te whakahaere e āhei ana te tango taurewa i ngā hanga kei te whare titonga puoro o Toi te Arapūoru. I raro i tēnei whakaritenga, e āhei ana tētahi tangata whai pānga ki tō whakahaere (ahakoa whare wānanga, he rāngai puoro, aha atu) te tango taurewa i te maha noa o ngā mea e pīrangitia ana.

Ko ngā utu o te tū hei mema, hei utu i te tukunga atu o ngā mea ki a koe (i Aotearoa nei), hei āwhina ki te tiaki, ki te whakawhanake hoki i te kohinga. Mō ngā Mema o te Whare Titonga Puoro Kei Tāwāhi ka tāpiria he utu motuhake mō te tuku atu i ngā taonga taurewa ki a koe. Mā ngā mema anō e pīkau te utu o te whakahoki mai i ngā taonga taurewa.

Ngā utu rīhi:
He huhua tonu ngā titonga mā te tira waiata, mā te rāngai puoro (tae atu ki te rāngai autangi, te pēne puoro tuatini, te pēne pūtētere, me ētahi atu) e wātea ana hei rīhi i te whare titonga puoro o Toi te Arapūoru. Me he pātai āu mō te rīhi, tēnā koa whakapā mai ki Toi te Arapūoru.