Your cart

Total
NZD
Shipping and discount codes are added at checkout.

Lodge or update a work

View this page in te reo Māori
Lodge a Work, Quick Form

Use this form to tell us about your work, or to give us additional info about a work already in the catalogue. If you want SOUNZ to sell your score and/or recording on demand via SOUNZ licence, use the Licencing Form instead.

Lodge a Work, Licensing Form

Use this form to tell us about your work, or to give us additional info about a work already in the catalogue AND if you want SOUNZ to sell your score and/or recording on demand via SOUNZ licence. If you don’t want SOUNZ to sell your resources you can use the Quick Form instead.


Te tuku mai i tētahi Mahinga Puoro, he Puka Poto

Tuhia ngā kōrero mō tō mahinga puoro hou ki tēnei puka poto, tāpirihia mai rānei ngā kōrero hou mō tētahi mahinga puoro kei roto kē i te rārangi puoro. Mēnā kei te hiahia koe kia hokona atu tō titonga tōpū, tō hopuranga puoro hoki rānei mā te raihana hokohoko a SOUNZ, whakakīia kē te Puka Mana Hoko.

Te tuku mai i tētahi Mahinga Puoro, Puka Mana Hoko

Tuhia ngā kōrero mō tō mahinga puoro hou ki tēnei puka tono, tāpirihia mai rānei ngā kōrero hou mō tētahi mahinga puoro kei roto kē i te rārangi puoro, WAIHOKI, kei te hiahia koe kia hoko atu a SOUNZ i tō titonga tōpū, i tō hopuranga puoro hoki rānei mā te raihana hokohoko a SOUNZ. Ki te kore koe e pīrangi kia hokona atu ō rauemi e SOUNZ, whakakīia kē te Puka Poto.